กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คุณครูสุมาลี ปลั่งไปล่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0622570309
อีเมล์ : sumaleebb26@gmail.com

นายเมทิน นาคำ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0891506992
อีเมล์ : krukobanuban@gmail.com

นางสาวสุจิตรา วงษ์นิ่ม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0865265612
อีเมล์ : sujitrawongnim@gmail.com

นางวัชรินทิพย์ นัทธี
ครู คศ.3