กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0899058323
อีเมล์ : sureeporn262514@gmail.com

ณัฐเวช ราชบรรเทา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0895316740

คุณครูปรีณาภา สมัครค้า
ครู คศ.3

คุณครูสาวกัลยารัตน์ สารีคำ
ครู คศ.2

คุณครูนรินทร์พร อุยสกุล
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0880008424