กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาณุ เอี่ยมเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : maw_phanumas@hotmail.com

คุณครูรณชัย พัฒนเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0812540560
อีเมล์ : Ronachai2558@gmail.com

คุณครูภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์
ครู คศ.1

คุณครูชนะภูมิ สิทธิรังษินันท์
ครูอัตราจ้าง