ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูถนอมจิต จันทร์พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0810366910
อีเมล์ : tanomjit.jp@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,06:32  อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2563 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,06:32   อ่าน 15 ครั้ง