ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูถนอมจิต จันทร์พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0810366910
อีเมล์ : tanomjit.jp@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,06:29  อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,06:29   อ่าน 18 ครั้ง