ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0967028889
อีเมล์ : kannanatauy5004@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:37  อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีบัวเชด ในงานวันครู พ.ศ.2560
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:37   อ่าน 49 ครั้ง