ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0400431
อีเมล์ : chalermsri0431@gmail.com
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:57  อ่าน 173 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2555
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:57   อ่าน 173 ครั้ง