ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น คุรุสภาอำเภอสีติ้ว 16 มกราคม 2546
ชื่ออาจารย์ : นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,18:12  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประเภทครูผู้สอน สพท.นครราชสีมา เขต 4 16 มกราคม 2547
ชื่ออาจารย์ : นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,18:11  อ่าน 424 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2555
ชื่ออาจารย์ : นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,18:10  อ่าน 399 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2555
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ประจำชั้น ป.1/4
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:57  อ่าน 471 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สพท.ลพบุรี เขต 2 16 มกราคม 2550
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ประจำชั้น ป.1/4
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:55  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สพท.นครราชสีมา เขต4 16 มกราคม 2547
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ประจำชั้น ป.1/4
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:53  อ่าน 471 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น คุรุสภาอำเภอสีคิ้ว 16 มกราคม 2545
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ประจำชั้น ป.1/4
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:52  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 5 พฤศจิกายน 2557
ชื่ออาจารย์ : นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.4/4
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,21:28  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจระดับประเทศ พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร ขึ้นทันตา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,15:43  อ่าน 685 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครุสดุดี ของคุรุสภา พ.ศ. 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร ขึ้นทันตา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,15:43  อ่าน 566 ครั้ง
รายละเอียด..