ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น คุรุสภาอำเภอสีติ้ว 16 มกราคม 2546
ชื่ออาจารย์ : นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,18:12  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประเภทครูผู้สอน สพท.นครราชสีมา เขต 4 16 มกราคม 2547
ชื่ออาจารย์ : นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,18:11  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2555
ชื่ออาจารย์ : นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,18:10  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี2560-2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,09:16  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2555
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:57  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สพท.ลพบุรี เขต 2 16 มกราคม 2550
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:55  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สพท.นครราชสีมา เขต4 16 มกราคม 2547
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:53  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น คุรุสภาอำเภอสีคิ้ว 16 มกราคม 2545
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:52  อ่าน 273 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 5 พฤศจิกายน 2557
ชื่ออาจารย์ : นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,21:28  อ่าน 363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2560,10:21  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..