ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 5 พฤศจิกายน 2557
ชื่ออาจารย์ : นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,21:28  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2560,10:21  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันดี ระดับดีมาก ภายใต้เครื่อข่าย "ลิงจ๋อดีใจ เด็กไทยพันดี" ประจำศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2560,10:21  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทยปีการศึกษา 2557-2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2560,10:19  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรในงาน สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หัวข้อเรื่อง โลกแห่งการสื่อสาร ปี พ.ศ.2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,10:24  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,10:18  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.สระบุรีเขต1 ปี พ.ศ.2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,10:09  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจระดับประเทศ พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร ขึ้นทันตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,15:43  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครุสดุดี ของคุรุสภา พ.ศ. 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร ขึ้นทันตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,15:43  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีสระบุรี พ.ศ.2559
ชื่ออาจารย์ : นางอรวรา จันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,15:15  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..