ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2563 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : คุณครูถนอมจิต จันทร์พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,06:32  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : คุณครูถนอมจิต จันทร์พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,06:29  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พุทธศักราช 2559 คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,14:59  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พุทธศักราช 2559 คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,14:54  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น พุทธศักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,14:53  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี พุทธศักราช 2554 จังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,14:52  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผูสอนดีเด่น พุทธสักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,11:25  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม7 หย่องงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕ู๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,08:23  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)ครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม อันดับที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,08:23  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,08:22  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..