ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม7 หย่องงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕ู๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,08:23  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)ครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม อันดับที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,08:23  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,08:22  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขัน math project work ในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โซน D พ.ศ.2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:38  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขัน science project work ในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โซน D พ.ศ.2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:38  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:37  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:37  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:37  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.4 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:37  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:37  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..