ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี2560-2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,09:16  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2555
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:57  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สพท.ลพบุรี เขต 2 16 มกราคม 2550
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:55  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สพท.นครราชสีมา เขต4 16 มกราคม 2547
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:53  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น คุรุสภาอำเภอสีคิ้ว 16 มกราคม 2545
ชื่ออาจารย์ : นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,14:52  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 5 พฤศจิกายน 2557
ชื่ออาจารย์ : นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,21:28  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2560,10:21  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันดี ระดับดีมาก ภายใต้เครื่อข่าย "ลิงจ๋อดีใจ เด็กไทยพันดี" ประจำศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2560,10:21  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทยปีการศึกษา 2557-2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา กินจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2560,10:19  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจระดับประเทศ พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร ขึ้นทันตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,15:43  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..