ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน (หญิง) ตัวแทนจังหวัดลพบุรีเข้าแข่งขันในระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2565,21:21  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้วิจัยและส่งผลงานเข้าร่วมการคัดสรรค์ เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,17:52  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จังหวัดสระบุรี ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,17:43  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างคนดี “บทเรียนออนไลน์ เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ควบคู่คุณธรรม” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,17:29  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,16:53  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเพชรเทพสตรี ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,16:50  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,16:42  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุรุชนคนคุณธรรมระดับดี ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,16:32  อ่าน 568 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางมันทนา สมบุญเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,16:14  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น จังหวัดสระบุรี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิรภัค ต้นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,08:05  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..