ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,21:07  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,21:05  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,21:02  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครังที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,20:55  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน (หญิง) ตัวแทนจังหวัดลพบุรีเข้าแข่งขันในระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2565,21:21  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้วิจัยและส่งผลงานเข้าร่วมการคัดสรรค์ เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,17:52  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จังหวัดสระบุรี ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,17:43  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างคนดี “บทเรียนออนไลน์ เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ควบคู่คุณธรรม” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,17:29  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,16:53  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเพชรเทพสตรี ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายชัยภัทร วทัญญู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,16:50  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..