ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง วิทยาศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ ปี 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุกฤตา พิเชษฐ์อาภา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2556,15:08   อ่าน 2180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ชื่อนักเรียน : สาระวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2556,12:36   อ่าน 3421 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวริษา วายุเหือด
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2555,10:42   อ่าน 3222 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การท่องอาขยาน
ชื่อนักเรียน : การท่องอาขยาน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555,06:16   อ่าน 2626 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ฝึกฝนภาษาอังกฤษทาง INTERNET
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2555,08:49   อ่าน 2603 ครั้ง
ชื่อผลงาน : TOP TEN, OPEN HOUSE
ชื่อนักเรียน : ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2555,10:11   อ่าน 3604 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชานุมาศ ชะเกตุ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2555,14:50   อ่าน 2540 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชื่อนักเรียน : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2555,09:44   อ่าน 2751 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ชื่อนักเรียน : รองชนะเลิศอันดับ2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,09:30   อ่าน 3736 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและพระคุณแม่
ชื่อนักเรียน : รางวัลชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2555,19:44   อ่าน 3094 ครั้ง