ครูอนุบาลปีที่3

นางปิยนุช ไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูอนุบาลปีที่3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7
เบอร์โทร : 0830407262

นางสาววลัยภรณ์ โพธิ์ขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0946639793
อีเมล์ : icery7004@hotmail.com

นางรุ่งนภา อะปายะทัศน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางระวิวรรณ กลัดอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0898902641
อีเมล์ : fon022515raviwan@gmail.com

นางพรรณวรินทร์ เงินลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 0652085887
อีเมล์ : phanvarin32@gmail.com

นางสุดหล้า แก้วดวงงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5
เบอร์โทร : 0843387833

นางพนารัตน์ เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6
เบอร์โทร : 0890983014
อีเมล์ : panarataiemsaart@gmail.com

นายชนะภูม สิทธิรังษินันท์
ครูพิเศษ

นางวราภรณ์ เอี่ยมทรัพย์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0899032910
อีเมล์ : krubui2910@gmail.com