ครูอนุบาลปีที่2

นางอรวรา จันทรา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูอนุบาลปีที่2
เบอร์โทร : 0818511904

นางสาวพิมพ์ชนก ปิ่นวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0871017406
อีเมล์ : eem_p.wiset@hotmail.com

นางดาวลอย อำนวยผล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสิริพร ไทยวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5
เบอร์โทร : 0957685424
อีเมล์ : siriphon.bow3112@gmail.com

นางกัญญามาลย์ มาพบบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6
เบอร์โทร : 0813842538
อีเมล์ : ningkanyamal@gmail.com

นางสาวกันตวีร์ ตันติมาลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7
เบอร์โทร : 0802154411
อีเมล์ : Kantavee.tan@gmail.com

นางสาวสุจิตรา จรรยา
ครู คศ.3

นางสาวขัตติยา พิมพ์พงษ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0843118177
อีเมล์ : khattiya.061036@gmil.com