ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลของสถานศึกษา ระหว่างปิดสถานศึกษาด้วยเหตุ (อ่าน 3033) 04 ม.ค. 64
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนโครงการ SMS ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3069) 04 ม.ค. 64
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3024) 04 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องโครงการ SMS ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3087) 29 ธ.ค. 63
แนวทางปฏิบัติสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน (อ่าน 3075) 25 ธ.ค. 63
รับสมัครงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (อ่าน 3197) 20 ต.ค. 63
นักเรียนผลการเรียนเป็นเลิศ (อ่าน 3621) 31 มี.ค. 63
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมลงทะเบียน (อ่าน 7556) 20 มิ.ย. 54