ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาลลพบุรี รายงานคนเก่ง
ประกวดเรียงความ
ด.ญ.ไปรยา นาคเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 #รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาคกลาง การประกวดเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิตทัล ผ่านสื่อ Social Media จากนักเรียนที่ส่งผลงานจำนวน 4,000 กว่า คน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,11:30   อ่าน 3326 ครั้ง