ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนโครงการ SMS ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Smart Child in Mathematics and Science : SMS) จึงขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรีที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ (อนุบาล 3/1 - อนุบาล 3/7) ในปีการศึกษา 2563 และได้เลื่อนชั้นเรียนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสายชั้นปกติ ปีการศึกษา 2564 อย่างไม่มีกำหนด หากมีการรับสมัครจะประกาศอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,13:42   อ่าน 3069 ครั้ง