ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องโครงการ SMS ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Smart Child in Mathematics and Science : SMS) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

1.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1  เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรีที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ (อนุบาล 3/1 - อนุบาล 3/7) ในปีการศึกษา 2563 และได้เลื่อนชั้นเรียนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสายชั้นปกติ ปีการศึกษา 2564

           1.2  นักเรียนต้องมีความพร้อม และต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะทางการเรียนในรายวิชา           3 รายวิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโครงการฯ

 

     2.  ระยะเวลาการสมัครสอบ

                   4 – 25 มกราคม 2564  (เว้นวันหยุดราชการ)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563,10:04   อ่าน 3086 ครั้ง