ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกหัดที่ 6 การล้างผลไม้ PNG Image ขนาดไฟล์ 56.22 KB 309
แบฝึกหัดที่ 5 การแต่งตัวชุดนักเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 121.05 KB 377
แบบฝึกหัดที่ 4 วิธีล้างแก้วน้ำ JPEG Image ขนาดไฟล์ 202.77 KB 247
3.วิธีล้างจาน PNG Image ขนาดไฟล์ 470.25 KB 249
แบบฝึกหัดที่ 3 อุปกรณ์ทำความสะอาด PNG Image ขนาดไฟล์ 402.72 KB 366
แบบฝึกหัดที่ 2 วิธีการกวาดบ้าน PNG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 374
แบบทดสอบก่อนเรียน ป.2 (คอม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.76 KB 468
อุปกรณ์กวาดบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 753
ควรรู้ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 81
แบบฝึกหัดที่ 1 งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 365.18 KB 692
เบอร์โทรศัพท์ครูอนุบาลลพบุรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 960 KB 1517