ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เบอร์โทรศัพท์ครูอนุบาลลพบุรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 960 KB 1504
แบบฝึกหัดที่ 1 งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 365.18 KB 679
ควรรู้ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 68
อุปกรณ์กวาดบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 749
แบบทดสอบก่อนเรียน ป.2 (คอม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.76 KB 457
แบบฝึกหัดที่ 2 วิธีการกวาดบ้าน PNG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 369
แบบฝึกหัดที่ 3 อุปกรณ์ทำความสะอาด PNG Image ขนาดไฟล์ 402.72 KB 357
3.วิธีล้างจาน PNG Image ขนาดไฟล์ 470.25 KB 237
แบบฝึกหัดที่ 4 วิธีล้างแก้วน้ำ JPEG Image ขนาดไฟล์ 202.77 KB 241
แบฝึกหัดที่ 5 การแต่งตัวชุดนักเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 121.05 KB 366
แบบฝึกหัดที่ 6 การล้างผลไม้ PNG Image ขนาดไฟล์ 56.22 KB 302