ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่องเครื่องมือช่าง PNG Image ขนาดไฟล์ 243.9 KB 447
การนำเสนองานด้วยโปรแกรม POWER POINT ชั้นป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 501
แบบทดสอบ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้นป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.63 KB 196
แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่องเครื่องมือช่าง PNG Image ขนาดไฟล์ 255.38 KB 415
แบบฝึดหัดที่ 1 เรื่อง เครื่องมือช่าง PNG Image ขนาดไฟล์ 273.01 KB 268
แบบฝึกหัดที่ 6 การล้างผลไม้ PNG Image ขนาดไฟล์ 56.22 KB 321
แบฝึกหัดที่ 5 การแต่งตัวชุดนักเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 121.05 KB 389
แบบฝึกหัดที่ 4 วิธีล้างแก้วน้ำ JPEG Image ขนาดไฟล์ 202.77 KB 255
แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีล้างจาน PNG Image ขนาดไฟล์ 470.25 KB 254
แบบฝึกหัดที่ 3 อุปกรณ์ทำความสะอาด PNG Image ขนาดไฟล์ 402.72 KB 376
แบบฝึกหัดที่ 2 วิธีการกวาดบ้าน PNG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 379
แบบทดสอบก่อนเรียน ป.2 (คอม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.76 KB 477
อุปกรณ์กวาดบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 756
ควรรู้ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 84
แบบฝึกหัดที่ 1 งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 365.18 KB 700
เบอร์โทรศัพท์ครูอนุบาลลพบุรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 960 KB 1527