ที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน

 ตั้งอยู่ที่ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000