หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปกติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ หลักสูตรโครงการ  English Program ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมปีที่ 1 -  ชั้นประถมปีที่ 6 หลักสูตรโครงการวิทย์-คณิต( sms ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6