ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบ มอบผลการเรียน ชั้นป.6
ประกาศผลสอบ  มอบผลการเรียน ชั้นป.6, จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน, จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1,ต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง/ครูธุรการ,ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2557
23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 สอบภาคเรียนที่ 2 ป.1-ป.6 (ปลายปี)
สอบภาคเรียนที่ 2 ป.1-ป.6 (ปลายปี), กิจกรรมมหกรรมวิชาการ,ประชุมปิดภาคเรียน
16 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58 รายงานผลการศึกษาประจำปี
รายงานผลการศึกษาประจำปี,สอบภาคเรียนที่ 2 ป.1-6(ปลายปี) ,ศึกษาดูงาน,สอบปลายปี ปีการศึกษา 2557
09 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
กิจกรรมบัณฑิตน้อย,มอบเกียรติบัตรสายชั้นดีมีระเบียบวินัยและดีศรีอนุบาล,จดหมายข่าว ,ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ,ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน, ทำเอกสาร ปพ.3,สอบปลายปี ปีการศึกษา 2557
02 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 เปิดบ้านประถม
เปิดบ้านประถม,ผู้บริหารนิเทศ,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี,ออกใบ ปพ.1 นักเรียน
23 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 ทัศนศึกษาวังนารายณ์ อ.2
ทัศนศึกษาวังนารายณ์  อ.2,ส่งสรุปผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาค2,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, กิจกรรมมหกรรมวิชาการ,จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน, ประเมินคุณภาพภายใน
16 ก.พ. 58 ถึง 10 ก.พ. 58 ตรวจสอบตัวชี้วัดและคะแนนเก็บ
ตรวจสอบตัวชี้วัดและคะแนนเก็บ,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, เดินขบวณรณรงค์แต่งไทยสวยงาม, กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง, ประเมินการอ่าน-การเขียน นักเรียน ป.1-ป.6 (ครั้งที่2)
09 ก.พ. 58 ถึง 13 ก.พ. 58 แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย

แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย,จดหมายข่าว,นิเทศกัลยาณมิตร,

ฝ่ายวัดผลและประเมินผลทำข้อสอบ,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, กิจกรรมสอบ O-net ป.6
02 ก.พ. 58 ถึง 06 ก.พ. 58 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ทดสอบกลางภาคชั้นป.6,หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศ,ออกข้อสอบภาคเรียนที่ 2,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, รายงานภาวะโภชนาการ ครั้งที่ 2, กรอกแบบน้ำหนักส่วนสูง, รายงานภาวะโภชนาการ ครั้งที่ 2, กรอกแบบนักหนักส่วนสูงของนักเรียน ครั้งที่ 4,ส่งเรื่องย้ายครู/บุคคลากรทางการศึกษา,ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6, ทดสอบภาคภาษาอังกฤษ
26 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น, ติวเข้มชั้นป.6,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม,จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน, เตรียมรวบรวมข้อมูลระบบประกันคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2
19 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 กิจกรรมรณรงค์พร้อมใจแต่งไทย
จัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมใจแต่งไทย,หัวหน้าสายชั้นนิเทศ,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
12 ม.ค. 58 ถึง 16 ม.ค. 58 เปิดบ้านปฐมวัย
เปิดบ้านปฐมวัย,แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย,วันเด็กแห่งชาติ , จดหมายข่าว,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
05 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, การประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูเป็นกรรมการ O-net  4กลุ่ม,กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ทุกสายชั้น,ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
29 ธ.ค. 57 ถึง 02 ม.ค. 58 งานสานสัมพันธ์ MEP

ประกวดออกแบบการ์ดวันปีใหม่ รับห่อของขวัญปีใหม่ ,

อนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียน,งานสานสัมพันธ์ MEP. , กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.1-ป.5, ขออนุญาตจ้างครูอัตราจ้าง,จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน
22 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 จัดงานวันสานสัมพันธ์
ประกวดออกแบบการ์ดวันคริสต์มาส,ทัศนศึกษาสวนสัตว์ อ.1,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนัก เรียนเข้าร่วมกิจกรรม, เข้าค่ายลูกเสือ ป.5, กิจกรรมวันคริสต์ มาส, จัดงานวันสานสัมพันธ์
15 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ค่ายคณิต-วิทย์ฯ
10หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, งาน Thank you Party MEP, ค่ายคณิต-วิทย์ฯ, โครงการ sms, เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.4
08 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย,วันพ่อแห่งชาติ , จดหมายข่าว,

5 หยุด วันพ่อ,จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, สอบธรรมะสนามหลวง,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม,ปัจฉิมทัศนา MEP. , คนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ ,งานมุทิตาจิตคาราวะท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร, ปัจฉิมทัศนา MEP.
01 ธ.ค. 57 ถึง 05 ธ.ค. 57 กิจกรรม,ลูกเสือ-ยุวกาชาด

ประกวดออกแบบการ์ดวันพ่อ/ประดิษฐ์ดอกพุทธรักษา,แหล่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              เรียนรู้นอกสถานศึกษา อ.1-อ.2,เข้าค่ายลูกเสือชั้นป.6,สอน

เสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม,ลูกเสือ-ยุวกาชาดป.6เข้าค่าย, การยอดวัคซีน, การจัดกิจกรรมวันส่งเสริมโรคเอดส์, กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย, จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, ทำใบรับรองนักเรียนสมัครสอบเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนต่างๆ

24 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 เข้าค่ายลูกเสือ
สอบธรรมะทางก้าวหน้า รอบชิงชนะเลิศ,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, วันมหาธีรราชเจ้า, ถวายราชสดุดี/เข้าค่ายลูกเสือป.6,จัดกิจ กรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน,ส่งคำขอเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์, ประชุมครูสายคณิตศาสตร์
17 พ.ย. 57 ถึง 21 พ.ย. 57 กิจกรรมสายใยรักร่วมใจภักดิ์ทำบุญตักบาตร
นิเทศกัลยาณมิตร,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิต ศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม,MEP. Cultural Trip, กิจกรรมสายใยรักร่วมใจภักดิ์ทำบุญตักบาตร, กีฬาสีอนุบาล/ประถมศึกษา, จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2, สอบธรรมะก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศ MEP. Cultural Trip
10 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์
ประดิษฐ์กระทง,ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม , กรอกแบบน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกคน ครั้งที่ 3, กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์, ติดตามการชำระเงินบำรุงการศึกษา (ครั้งที่ 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
03 พ.ย. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 ลอยกระทง
(1พ.ย.)วันสถาปนาโรงเรียน , จดหมายข่าว,ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 และส่งปพ.5,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม, ลอยกระทง, การประกวดนางนพมาศในเทศบาลเมืองลพบุรี, รับเงินบำรุงการ ศึกษา นักเรียนชั้นอ.2-ป.6,ทำใบรับรองนักเรียนสมัครสอบจุฬาภรณ์,ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ชั้นป.6, ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5
11 ต.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ 1
ปิดภาคเรียนที่ 1  สอนเสริมนักเรียนชั้นป.6,อบรมครูชาวต่าง ประเทศ MEP. ,จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานัก เรียน,ตรวจสอบภายใน (งานพัสดุ-การเงินประจำปี),เก็บข้อมูลระบบประกันคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1
06 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 พัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
สอบภาคเรียนที่ 1,สอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม,รับเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้น อ.2-ป.6(MEP.) ,สอบกลางปี ปีการศึกษา 2557, สอบภาคภาษาอังกฤษ/ส่งผลการประเมิน
29 ก.ย. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
แข่งขันทักษะทางวิชาการ(อ.2),แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย,แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย,แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย,มอบการบ้านปิดภาคเรียนชั้นป.6,สอบภาคเรียนที่1, ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์,ขออนุญาตจ้างครูอัตราจ้าง(ทำสัญญาจ้าง),สอบกลางปี ปีการศึกษา 2557
22 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 กิจกรรมมุฑิตาคารวะ

มอบเกียรติบัตรคณิตคิดเร็วชั้นป.6,กิจกรรมมุฑิตาคารวะ,ตรวจ

สอบข้อมูลคะแนนเก็บ,งานเกษียณอายุครู/บุคคลากรทางการศึกษา,จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน, ประชุมผู้ปกครองงานวันสานสัมพันธ์
15 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 ทัศนศึกษา

ส่งสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาค1,ตรวจ

สอบข้อมูลตัวชี้วัดและคะแนนเก็บ, ทัศนศึกษา ป.3
08 ก.ย. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ
แข่งขันทักษะทางวิชาการเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนร.ชั้นป.6,ผู้บริหารนิเทศ, ค่ายภาษาอังกฤษ (9ก.ย.),ฝ่ายวัดผลและประเมิน ผลทำข้อสอบภาคเรียนที่ 1, นิทรรศการ Classroom Connections,ส่งผลงานการปฏิบัติงาน
01 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57 ทัศนศึกษา

แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย,จดหมายข่าว,ป.1-6 ออกข้อสอบส่งวัดผล,สัปดาห์ทัศนศึกษา(ป.4พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง5,

ป.5ฟาร์มโชคชัย,ป.6 บึงฉวาก/ตลาดสามชุก),ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ,กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.4-5,ทำแบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ
25 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 กิจกรรมรู้กินรู้อยู่อย่างสากล
แผนปฏิบัติการ 58,ทัศนศึกษาชั้นป.6,นิเทศกัลยาณมิตร,แข่งขันรอบคัดเลือก ฟ้า-ขาว เกมส์,สัปดาห์ทัศนศึกษา (ป.1 เขื่อนป่าสัก,ป.2วัดไลย์ - พิพิธภัณฑ์รบพิเศษ,ป.3พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์),กิจกรรมรู้กินรู้อยู่อย่างสากล,จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ ไขปัญหานักเรียน
18 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบ่งสายฝึกซ้อมกีฬาสี,กรอกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกคน   ครั้งที่ 2, กิจกรรมค่ายศิลปะ ป.4 , มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สัปดาห์),ประชุมครูชาวต่างชาติครั้งที่ 4
11 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 กิจกรรมสัปดาห์วันเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเทคโนโลยี, 16 ส.ค. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ส่งเรื่องย้ายผู้บริหาร , ครู, สิ้นสุดการขอใช้งบประมาณ 2557 หยุด 11-12 ส.ค. แข่งขัน EP. Open House ภาคกลางและภาคตะวันออก
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ก.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,
ประกวดออกแบบการ์ดวันแม่ ประดิษฐ์ดอกมะลิวันแม่,ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย, กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศ,ค่ายศิลปะ, สัปดาห์อาเซียน,กรอกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกคน ครั้งที่2,ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ก.ค. 57 ถึง 01 ส.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
จดหมายข่าว,ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเข้าค่าย อ.1-ป.2,ทดสอบกลางภาคชั้นป.6,กิจกรรมวันภาษาไทย – สัปดาห์ห้องสมุด,ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประชุมโรคร้ายแรงโรคติดต่อ,กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.2-3
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน
หัวหน้าสายชั้นนิเทศ, ประเมินตนเองในโรงเรียนเรื่องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, สรุปผลการคัดกรองนักเรียนและรายงานผลการคัดกรองต่อผู้บริหารโรงเรียน,จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน (22 ก.ค.) แข่งขัน EP. Open House ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
14 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน
ชดเชยวันเข้าพรรษา, ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน, ฉีดวัคซีน ครั้งที่ 1,ประชุมครูชาวต่างประเทศ MEP ครั้งที่ 3
07 ก.ค. 57 ถึง 11 ก.ค. 57 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
สอบธรรมะก้าวหน้ารอบคัดเลือก, แข่งขันทักษะวิชาการ EP. Open House, หยุดวันอาสาฯ, ตรวจสภาวะช่องปากนักเรียน ป.1-ป.3, กิจกรรมถวายเทียนพรรษา, เริ่มโครงการ อบจ.ภาษาสู่อาเซียน
30 มิ.ย. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 ธรรมะก้าว
แจกธงสายชั้นดีมีระเบียบวินัย,จดหมายข่าว, สอบธรรมะก้าว หน้ารอบแรก,ส่ง ปพ.5 ตรวจสอบตัวชี้วัด, รายงานภาวะโภชนา การ ครั้งที่ 1,ประชุมผู้ปกครองMEP. ค่ายการคิดและแก้ ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.3-ป.4, 1ก.ค. พิธีทบทวนคำปฏิญาณ/สวนสนามวันวชิราวุธ, ติดตามการชำระเงินบำรุงการศึกษาครั้งที่ 1, กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1
23 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ประกาศรายชื่อกรรม การนักเรียน,สนทนาศิษย์ลูกชั้นป.5, กิจกรรมวันสุนทรภู่,คัด เลือกนักเรียนเตรียมความพร้อมแข่งขันโครงการต่างๆ,ค่ายคณิต ศาสตร์, ส่งผลงานครูดีในดวงใจ”, จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน,รวบรวมรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ปรับเปลี่ยนห้องและชั้นเรียน
16 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จนถึงเดือน มีนาคม 2558,กิจกรรมไหว้ครู,กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์,นิทรรศการวิทยาศาสตร์, 19 มิ.ย. วันไหว้ครู,เลือกตั้งกรรมการนักเรียน,คัดเลือกนักเรียนเตรียมความพร้อมแข่งขันโครงการต่างๆ,ส่งคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
09 มิ.ย. 57 ถึง 13 มิ.ย. 57 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, ตัวแทนสมัครกรรมการนักเรียนหาเสียง,นิเทศกัลยาณมิตร,คัดเลือกนักเรียนเตรียมความพร้อมแข่งขันโครงการต่างๆ,จัดทำข้อมูลสารสนเทศ, ส่งแผนงานเรื่องเอดส์” , ประชุมครูสาระคณิตศาสตร์,จัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน,การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล,เยี่ยมบ้านนักเรียน,ใช้แบบเก็บข้อมูลอื่นตามความเหมาะสม,รับเงินบำรุงการศึกษา นัก เรียนชั้นอ.2-ป.6,ส่งสมุด ปพ.8,ประชุมครูชาวต่างชาติ ครั้งที่ 2
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 สิ่งแวดล้อมโลก

จดหมายข่าว, 5 มิ.ย. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก,ตัวแทนสมัคร

กรรมการนักเรียนหาเสียง,ส่งสมุด ปพ.8 (ระเบียนสะสม),คัด เลือกนักเรียนเตรียมความพร้อมแข่งขันโครงการต่างๆ, ประชุมผู้ปกครองโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ประชุมปกครองโครงการ sms., ส่งผลงาน หนึ่งแสนครูดี”,ประเมินการอ่าน-การเขียน นักเรียน ป.1-ป.6 (ครั้งที่1), ตรวจข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6,ติวเข้มตัวแทนนักเรียนเตรียมแข่งขัน EP.Open House
26 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก
ประชุมงานส่งเสริมวินัยนักเรียน,กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก ,จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน,จัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียน MEP.
19 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
หยุดวันวิสาขบูชา,จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา, ประชุมหัวหน้าสายชั้น, หัวหน้าสาระ, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,เริ่มโครงการ MEP.We Can Speak English
16 พ.ค. 57 น้องส่งพี่ พี่รับน้อง
กิจกรรมน้องส่งพี่ พี่รับน้อง, รายงานน้ำหนักส่วนสูง, ส่งรายชื่ออุบัติเหตุ ,รับลงทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นอ.1,จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน(นักเรียนใหม่), รับเงินบำรุงการศึกษา นักเรียน ชั้นอ.2-ป.6 (MEP.)
12 พ.ค. 57 ถึง 15 ก.ค. 57 เปิดเตรียมการ
เปิดเตรียมการ/รับหนังสือเรียน/วางแผนปฎิบัติงาน, ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรครูชาวต่างประเทศ,ประชุมครูสายชั้น MEP.ครั้งที่ 1